Gedsted og omegns bådlaug.

Gedsted og omegns bådlaug er under Gedsted beboer og erhvervsforening, den er startet for at give alle mulighed for at opleve den smukke natur på åen, søerne og på fjorden. Bådlauget ejer 1 bådtrailer, og 2 kanoer, samt en vandcykel.
Alle der er medlem af Gedsted beboer og erhvervsforening, kan resten af året 2018 gratis blive medlem af bådlauget.
Beboerforeningens medlemmer som er medlem af bådlauget, må tage familie og gæster med.
Erhvervsforeningens medlemmer, der også er medlem af bådlauget, må lade ansatte og deres gæster låne traileren, og kanoerne.
Det medlem der låner traileren, og kanoerne er ansvarligt for at gældende regler overholdes.
Det er altid medlemmets ansvar at kende reglerne for sejlads på åer og søer samt fjorden.
Alt sejlads med vandcykel, kanoer, samt kørsel med traileren er på medlemmets eget ansvar. Det er medlemmets ansvar, at alle medbringer egne redningsveste.
Skader på traileren, vandcyklen og kanoerne meddeles omgående på tlf.  61 30 97 50.

Yderligere oplysninger kan man få ved at kontakte Torkild 61 30 97 50

Booking forgår på https://bookingportal.com/gedstedbaadlaug
Er det ikke muligt at få nogen til det, kan jeg evt. hvis jeg har tid, sørge for transporten med din bil, evt. med min bil, mod at få kørselsgodtgørelse, efter statens takster, 3,54 pr km.

Lerkenfeld å er den der er nærmest på Gedsted, der må sejles på åen fra p. pladsen ved Lerkenfeld broen til fjorden, men sejladsen er ikke for nybegynder, det er ikke så nemt at komme i kanoen, og da der er store sten og andre forhindringer, fra start og ca. 400 meter frem, men ellers er der ikke problemer, men udvis altid forsigtighed ved sejlads.
Der er ikke tilladt at betræde private engarealer, og sejl ikke ind i brinker mm. vis hensyn til dem der fisker. Turen er på ca. 12 km til broen over Vesterbro, hvor det er muligt at få kanoen op, om end det er lidt besværligt, turen tager godt 2 timer. God tur.
Forslag til oplevelser på vandet:
Tjele Langsø/Vorning Å/Skals Å – Nørreå – Gudenå, Kongensbro - Randers – Karup Å – Viborg-søerne – Simested Å – Fiskebæk å – Klejtrup Sø – Vedsø – Hjarbæk Fjord / Limfjorden – Hald Sø.
http://www.e-pages.dk/viborgkommune/229/
Gudenå Landet en guide til oplevelser
https://www.visitviborg.dk/sites/default/files/asp/visitviborg/PDF-filer/48501_pl_foreningen_visitgudenaa_-_dk.pdf
Folder om Gudenåsystemet Kano, Kajak og robåd
https://www.visitviborg.dk/sites/default/files/asp/visitviborg/PDF-filer/gudenaasystemet_-_kano_kajak_og_robaad__2017_online.pdf
Vilsted sø
http://naturstyrelsen.dk/media/139687/vilsted-jun2015_web.pdf
Sejlads på Lindenborg Å
http://www.lindenborgaa.dk/kanosejlads.html
Ovennævnte folder kan også ses på torvet i mappen Gedsted bådlaug