Pladsen UNDER STOLEN er blevet indviet d. 4. okt. 2019. Borgmesteren hjalp med at klippe den røde snor. Ebba og Gerda fik en særlig oplevelse i dagens anledning da de via lift blev hejst op på stolen.

Skolen og byen Gedsted med en ny legeplads

Der har været indvielse af den musikinspirerede legeplads ved Gedsted Skole, som har valgt musik som profil. Der er udover legeredskaber opstillet en grillhytte og tre shelters, det giver en klasse mulighed for overnatning i det fri.

Silo med kunst

Arbejdsgrupperne har sammen med bestyrelsen på Gedsted varmeværk, Vesthimmerlands Kommune og Galleri Kirk nået frem til en plan for dekorering af silo.

Valget er faldet på den internationale kunstner Joram Roukes, Holland der skal lave sit første gavlmaleri i Danmark og vil derfor også få stor opmærksomhed fra både indland og udland.

Hvis vejrguderne, viser sig fra den gode side, vil det ca. tage kunstneren 14 dage. Fra d. 11. juni og ca. til 26. juni 2018.

Vi har et foto af, hvordan det skal se ud, men ved ud fra de eksempler vi har set fra andre steder, at det bliver flottere, når det bliver et kunstværk frem for foto, for så bliver det nærmest som at se det i 3D format.

Opgave kunstneren har fået, som kunstværket bl. a skal indeholde: Ged, natur, fjord, isfugl og m.m. 

Kunstværket er at finde på kunstneren Instagram profil, som har over 46.000 følgere og billedet af silo findes også på Kulturministeriets hjemmeside under kulturarv.

Invitation til Inspirationsaften
på gedsted skole


Kom og vær med 
I forbindelse med Kulturarvskommuneprojektet i Vesthimmerlands Kommune vil vi gerne invitere til en inspirationsaften, hvor vi vil blive inspireret på ny anvendelse af bevaringsværdige bygninger og bæredygtig turisme. 
Der vil være mulighed for at drøfte vores kulturarv, bevarelse og fremtidig anvendelse af Getama fabriksbygningen i Gedsted og den gamle stationsbygning med pakhus i Hornum.

Vi mødes på Gedsted skole onsdag den 2. maj 2018 kl. 17.00.


Program

 
17.00 Velkomst v. Borgmester Per Bach Laursen
Introduktion til aftenens program v. konsulent Lene Bak   
17.15 Bæredygtig turisme – om udvikling af grønne og blå aktiviteter og oplevelsesrum til lokale og besøgende
Oplæg v. konsulent Nanna Balsby

Spørgsmål og debat   
18.15 Lidt forplejning og snak på kryds og tværs   
19.00 Kultur og liv i de mindre byer – om at se mulighederne i nærområderne og kulturarven, og om at arbejde sammen om de gode løsninger
Oplæg v. konsulent John Hansen

Spørgsmål og idéudvikling – især i forhold til Getama og Gedsted
Lene faciliterer idéudviklingen, kaffe undervejs   
21.00 Farvel og tak! 

 
Af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig. Du tilmelder dig til Tanja på mail
tabs@vesthimmerland.dk eller på telefon 99667112 senest den 29. april 2018

Getamabygningen

11.9.2017 Arbejdsgruppen har holdt møde med Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum, konsulent Johan Bramsen samt 2 medarbejdere fra kommunen og 1 praktikant fra Aalborg Universitet (kulturarv)

Eftersom der ikke er et helt konkret forslag til, hvad der kan/skal være i bygningen, samt hvordan der skabes en bæredygtig drift blev det besluttet, at tage kontakt til et par boligforeninger, for at forhøre om muligheden for at indrette huset til 5 - 6 lejligheder, hvis det ikke kan lade sig gøre skal bygningen rives ned, så kan man, som det blev besluttet før bygningen blev set på, som bevaringværdig bygges nyt, men hvor man bevarer byggestilen i det nyværende, for at bevare historien Getama.

Programmet for områdefornyelsen er gennemgået sammen med styregruppen, for at sikre det svarer til de ide'er arbejdsgrupperne er kommet frem til.

Programmet er godkendt på byrådets møde d. 30. marts, herefter lbev programmet sendt til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at blive godkendt.

 D. 26. april kl. 19.00 holdes 2. borgermøde på Skolen, hvor Mogens Dam Lentz og Merete Bach Hansen vil gennemgå programmet med visualiseringer af forslagene.

Broder Berg kommer og siger noget om kulturarven, som Getama bygningen i Carl Pedersens gade er en del af.

Det vil stadig være mulig at komme med ideer på borgermødet.

Alle er velkommen.

Fornyelse i Gedsted for 3 millioner

Torsdag den 27. oktober blev første workshop efter borgermødet om områdefornyelsen afholdt i Medborgerhuset Torvet. 20 borgere fra Gedsted og embedsmænd fra kommunen drøftede de mange ideer fra borgermødet i 2 arbejdsgrupper. Drøftelserne skal føre frem til et indhold og en prioritering af projektideerne inden for budgetrammen til områdefornyelsen på 3 mio. kr. Nogle af projekterne finder også andre finansieringsformer, som der arbejdes videre med sideløbende. Særligt fokus på den første workshop fik emnerne:

 • Lege- og aktivitetsarealer omkring skolen
 • Indfaldsveje og byporte
 • Trafiksikkerhed omkring busholderplads, institutioner og skoleveje
 • Anvendelse og udsmykning af foderstofsilo
 • Udvikling af stisystemer i og omkring byen
 • ·         Cafe/pavillion – et mødested ved Dagli’ Brugsen
 • Kondemnable ejendomme
 • Infostander ved Dagli’ Brugsen
 • Getama-bygningen – mulige funktioner fremadrettet
 • Byens historie og branding
 • Udvikling af byggegrunde m.m.

På næste workshop 10. november vil projekterne blive skåret yderligere til, og der vil blive peget på, hvilke projekter der skal prioriteres inden for områdefornyelsen – og hvilke projekter, der kan arbejdes videre med under anden finansieringsform.  

Doris Lauritzen God stemning på mødet og rigtig mange gode ideer, det bliver rigtig spændende at arbejde videre med. Jeg føler mig overbevist om, at områdefornyelsesprojektet bliver en god hjælp til at gøre Gedsted endnu bedre at bo i og besøge.

Doris Lauritzen God stemning på mødet og rigtig mange gode ideer, det bliver rigtig spændende at arbejde videre med. Jeg føler mig overbevist om, at områdefornyelsesprojektet bliver en god hjælp til at gøre Gedsted endnu bedre at bo i og besøge.

Der er reserveret 3 millioner ialt. 1 million fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet og 2 millioner fra Vesthimmerlands kommune, som blev bevilget i forbindelse med budget 2014.

Ideerne på borgermødet var mange, der blev nedsat 2 arbejdsgrupper, som i workshops arbejder videre med ideerne.

Rådgivningsfirmaet sbs med Mogens Dam Lenz i spidsen skal hjælpe os igennem processen.

Broder Berg fra Vesthimmerlands Museum fortalte om, at Vesthimmerlands Kommune er en blandt fem kommuner udvalgt til kulturarvskommune. I kommunen er der bygninger i fem byer der er peget på, som bevaringsværdige, heriblandt Gedsted med Getamabygningen på Carl Pedersensgade. 

1. workshop for de tilmeldte er på Torvet d. 27. oktober 2016, klokken 19-21.30

 

Opsamling Borgermoedet d. 28.9.2016

Områdefornyelse i Gedsted

Opsamling fra

Borgermøde den 28.9.2016 kl. 19-21.30 på Gedsted Skole

Deltagere

Borgere og andre interessenter i Gedsted – ca. 100 fremmødte ialt

Fra Styregruppen for områdefornyelse i Gedsted:

Doris Lauritzen

Niels Heebøll

Torkild Jensen

Merete Bach Hansen

Mogens Dam Lentz

Øvrige fra Vesthimmerlands Kommune:

Byens Trafik: Louise Ingemann

Byens Rum og Tomter: Jørgen Hansen

Byens Ejendomme og Kulturarv: Broder Berg

Kommunikation: Mike Bunde

Dagsorden og kort opsamling ved enkelte punkter

1. Velkomst ved Merete Bach Hansen

2. Orientering om områdefornyelse ved Mogens Dam Lentz;

3. Præsentation af det hidtidige og igangværende arbejde ved Doris Lauritzen

Byens Trafik

Forbindelse fra Porsevej til Holmmarksvej og Stadionvej – er lavet…

Beplantning eller anden forskønnelse ved byportene

Buslomme på Torvet

Sikre passagemuligheder på Søndergade ved Gedsted Skole

Gå-/cykelsti langs Stadionvej

Byens Rum og Tomter

Svanesøen – er lavet…

Hundeskov – er lavet…

Genanvendelse af byens tomme grunde, evt. bl.a. med vand…

Forskønnelse af Torvet; overdækning med sejl? Og andet…

Lege- og aktivitetsplads for alle ved Gedsted Skole

Byens Ejendomme og Kulturarv

Udsmykning DLG-bygningen

Kroen?

Getama-bygningen?

4. Oplæg om Gedsteds kulturarv ved Broder Berg

5. Overveje forslag og lyst til workshops/arbejdsgrupper ved Mogens Dam Lentz

6. Debat om ideerne og nye forslag ved ordstyrer Doris Lauritzen

Anlægget ud mod Stadionvej trænger til forskønnelse

Camouflere DLG-siloen

Udendørs – evt. overdækket – mødested (kaffehus) ved Brugsen/Torvet

The Chair i stor format som blikfang

Lege- og aktivitetsplads ved skolen for skolen og resten af byen. Skolen vil gerne være med.

Anlæggets legeplads er for de mindre børn. Der savnes noget til de større børn.

Stadionvej bør kommunen selv klare.

Siloen skal have ”fuld hammer”

Ned med Getama-bygningen

Bedre forbindelse til Limfjorden

Informationstavle. Evt. skærm-løsning.

Flere og bedre trampestier.

Landsbypedelordningen udbygges og styrkes.

Getama-bygningen bør bevares og udnyttes

Indretning af beboelsesværelser i Getama-bygning til overnattende gæster

Opfriske Torvet

Ølbryggerlaug i Getama-bygningen

Udvikle nye grunde med fjord-udsigt.

Markedsføre byen bedre.

Øko-landsby kan skabe udvikling og trække nye til.

Sti fra DLG-siloen bag om byen til Svanesøen – evt. hele vejen rundt om byen.

Blåbærvej-/Enebærvej-udstykningen bør gøres mere attraktiv. Evt. større grunde. Øko-by.

Graffiti på DLG-siloen + udsigtsplatform på toppen.

Getama-bygningen bevares.

Udnytte lokale kunstneres evner – evt. til udsmykning ved indfaldsvejene.

Opbakning til Svanesøen og hundeskoven, men evt. også kaffehus der.

Opbakning til DLG-siloens forskønnelse/udsmykning.

Den røde tråd i Gedsted bør være naturen; stier, udsigtspunkter, handicap-fiskeplads.

Busholdeplads ved Torvet. Så trafikafvikling og sikkerhed forbedres.

P-forhold ved børnehaven forbedres.

Geden op på DLG-siloen.

Flere p-pladser omkring Torvet. Evt. ved fjernelse af det grå hus.

Gadelamper ved Skovvej. Udfordring i forhold til privat fællesvej. Evt. løfte lamperne.

7. Det videre arbejde; tidsplan, organisering og workshops med arbejdsgrupper ved MDL

8. Tilmelding til workshops med gruppearbejde ved MDL og kommunale gruppemedlemmer

I alt 16 personer har skrevet sig på listerne. 9 på Byens Ejendomme og Kulturarv, 7 på Byens Rum og Tomter men 0 på Byens Trafik. Se selvstændige lister med navne mv.

9. Afrunding og tak for i aften ved Merete Bach Hansen

3.10.2016/MDL

Byens Ejendomme og Kulturarv

Områdefornyelse i Gedsted

 

EMNER TIL

 

Byens Ejendomme og Kulturarv MV

 

Fra ansøgningen:

Udsmykning DLG-bygningen

Kroen?

Getama-bygningen?

 

Fra borgermødet i kronologisk – og ikke-samlet – form:

Camouflere DLG-siloen

Siloen skal have ”fuld hammer”

Graffiti på DLG-siloen + udsigtsplatform på toppen

Opbakning til DLG-siloens forskønnelse/udsmykning

Geden op på DLG-siloen

 

Ned med Getama-bygningen

Getama-bygningen bør bevares og udnyttes

Indretning af beboelsesværelser i Getama-bygning til overnattende gæster

Ølbryggerlaug i Getama-bygningen

Getama-bygningen bevares

 

 

Udvikle nye grunde med fjord-udsigt

Markedsføre byen bedre

Øko-landsby kan skabe udvikling og trække nye til

Blåbærvej-/Enebærvej-udstykningen gøres mere attraktiv. Større grunde. Øko-by

Informationstavle. Evt. skærm-løsning

The Chair i stor format som blikfang

 

Opsamlet efter borgermødet:

Vandtårnet indrettet som cafe samt kunstudstilling

Alle huse der er malede, kan få tre farver at vælge imellem, med tilskud til maling kan byen få et harmonisk udseende foreslå borgeren, som selv bor i et grønt hus i Østergade

Byens Rum og Tomter

Områdefornyelse i Gedsted

 

EMNER TIL

 

Byens Rum og Tomter MV

 

Fra ansøgningen:

Genanvendelse af byens tomme grunde, evt. bl.a. med vand…

Forskønnelse af Torvet; overdækning med sejl? Og andet…

Lege- og aktivitetsplads for alle ved Gedsted Skole

 

Trafikken - fra ansøgningen:

Beplantning eller anden forskønnelse ved byportene

Buslomme på Torvet

Sikre passagemuligheder på Søndergade ved Gedsted Skole

Gå-/cykelsti langs Stadionvej

 

Fra borgermødet:

Udendørs – evt. overdækket – mødested (kaffehus) ved Brugsen/Torvet

Busholdeplads ved Torvet. Så trafikafvikling og sikkerhed forbedres

Flere p-pladser omkring Torvet. Evt. ved fjernelse af det grå hus

Opfriske Torvet

 

Lege-/aktivitetsplads v/skolen for hele byen. Skolen vil gerne være med

Anlæggets legeplads er for de mindre børn. Der savnes noget til de større børn

 

Bedre forbindelse til Limfjorden

Flere og bedre trampestier

Sti fra DLG-siloen bag om byen til Svanesøen – evt. hele vejen rundt om byen

Udnytte lokale kunstneres evner – evt. til udsmykning ved indfaldsvejene

Opbakning til Svanesøen og hundeskoven, men evt. også kaffehus der

Den røde tråd i Gedsted bør være naturen; stier, udsigtspunkter, handicap-fiskeplads

Landsbypedelordningen udbygges og styrkes

 

Stadionvej bør kommunen selv klare

Gadelamper ved Skovvej. Udfordring i forhold til privat fællesvej. Evt. løfte lamperne.

P-forhold ved børnehaven forbedres.

 

Opsamlet efter borgermødet:

Vandspejl i anlæg, der hvor vi i dag har en sten med vand

Scene i anlæg, der er allerede en byggetilladelse

Brandtomten blev nævnt på mødet, forslaget her går på et gadekær, træer, buske bænke, forslag går endvidere på at man får en skole for anlægsgartnere til at lave det som en konkurrence, med en præmie for bedste forslag.

 

Arbejdsgruppen Byens Ejendomme og Kulturarv

Områdefornyelse i Gedsted

Arbejdsgruppen for

Byens Ejendomme og Kulturarv

TILMELDINGSLISTE

Navn

Brian Bertelsen

Per Ibsen

Thomas Christoffersen

Ejnar Brandt Jensen

Palle Gamborg

Lisbeth Arent

Margit H. Nielsen

Bettina Hansen

Casper Kaldal

Telefon – helst mobil

3025 5543

2921 8319

4027 5224

2153 2883

4219 5029

4143 5015

2967 8909

2014 5674

2714 7681

Arbejdsgruppen Byens Rum og Tomter

Områdefornyelse i Gedsted

Arbejdsgruppen for

Byens Rum og Tomter

TILMELDINGSLISTE

Navn

Preben Pødenphant

Henrik Juul

Stine Daugaard

Søren P. Johansen

Aksel Holm

Erik Kragelund

Doris Lauritzen

Telefon – helst mobil

2721 2519

2134 3358

2097 6333

4034 5511

2177 4520

2334 5818

5123 1944