Du kan læse mere om ordningen følgende link: dpv.rn.dk/frivillige 

Akuthjælperordningen 

Hool 

Region Nordjylland Den Præhospitale Virksomhed Hjulmagervej 20 

9000 Aalborg facebook: @dpvnordjylland 

WOUL 

AED 

September 2019 

DEN PRÆHOSPITALE VIRKSOMHED - i gode hænder 

1-1-2 akuthjælperordningen er en udvidet frivillig førstehjælps ordning, der rykker ud til akutte situationer i lokalområdet

Oftest vil vi kunne være fremme i løbet af minutter og starte behandling hurtigt op. Er vi flere 1-1-2 akuthjælpere stedet, kan nogle påbegynde be handling, og andre tage sig af de pårørende eller hjælpe ambulancen og andre præhospitale køretøjer frem

En

sådan

har

ordning

vi

netop

her

i Gedsted og omegn.

Frivillige? - Kan man regne med os

Hvem er vi, og hvad kan vi

Ja, du kan regne med, at vi gør, hvad vi kan for at rykke ud. Når vi modtager en sms, rykker vi ud, hvis vi har mulighed for det. Men der kan være situationer, hvor vi ikke har mulighed for det. F.eks. hvis vi er arbejde eller ferie, eller hvis vi har drukket alkohol

Vi er helt almindelige borgere, der som frivillige ønsker at gøre en forskel og være med til at skabe tryghed i lokalsamfundet

Der stilles krav til os

Vi kan som 1-1-2 akuthjælpere yde livreddende behandling, indtil ambulancen kommer frem

Region Nordjylland stiller krav om, at vi alle har gennemgået den udvidede førstehjælpsuddannelse. Derudover skal vi være over 18 år og have en ren straf feattest

Vi skal flere gange om året deltage i regionens vedligeholdelseskurser

Vi har fået en kortere uddannelse i udvidet førstehjælp af Region Nordjylland. Det betyder, at vi kan blive kaldt ud til forskellige akutte situationer, f.eks. bor gere med hjertestop, mindre forbrændinger eller brud, allergiske reaktioner eller borgere, der oplever akut vejrtrækningsbesvær. Vi er blandt andet uddannet i at give hjerte-lunge-redning, måle blodsukker, yde førstehjælp ved fremmedlegeme i halsen, behandling ved allergiske reaktioner samt i at anvende bl.a. iltapparat, adrenalinpen og hjertestarter

Hvorfor vi ikke svare, når | spørger til en hændelse, hvor vi har rykket ud

Vi medbringer selv det udstyr, vi skal bruge, og er altid klædt i en gul jakke med reflekser, vi er nemme at genkende

Alle frivillige i ordningen har tavshedspligt i forbindelse med alle hændelser, vi rykker ud til. Derfor må vi ikke fortælle jer noget. Det er både af hensyn til patienten og de pårørende

Ordningen findes i områder, hvor regionens præhospitale enheder oftest har en længere transporttid, derfor har ordningen stor betydning for os

Vi kan sagtens forstå, I er bekymrede og nysgerrige. Ofte er det jo én, man ved, hvem er. Men vi håber jeres forståelse om at beskytte vores medborgeres privatliv

Hvordan kaldes vi ud? 

Når et 1-1-2 opkald drejer sig om akut opstået sygdom eller mindre tilskade komst her i nærheden, sendes der straks en sms til os. Vi bliver altid kaldt ud sammen med det professionelle sundhedsberedskab - aldrig i stedet for